home

Osaamista Kuninkaantien molemmin puolin


"Osaamista Kuninkaantien molemmin puolin" on koillisen alueen kehityshanke Helsingin perusopetuksessa. Hankkeessa on mukana Puistolan peruskoulu, Jakomäen peruskoulu sekä Puistolan ja Nurkkatien ala-asteen koulut.

Toiminnan tavoitteena on alueellisesti yhtenäisen perusopetuksen ja oppilasarvioinnin kehittäminen, opettajaidentiteetin vahvistaminen sekä oppilaiden ja opettajien yhteistyön edistäminen etenkin vuosiluokkien 6-7 nivelvaiheessa. Tavoitteena on lisätä oppiaineita integroivia kokonaisuuksia opetuksessa, eli lisätä ainerajat ylittävää yhteistyötä.

Tavoitteiden saavuttamisen keinoja ovat mm.
-tvt:n ja mediakasvatuksen menetelmien ja välineiden mielekäs, oppimista tukeva käyttö ja käytön arviointi
-opettajien yhteistyö koulu- ja luokka-asterajat ylittävissä Kuninkaantien projektiryhmissä
-oppilaiden osallistaminen Kuninkaantien tapahtumissa, tulevaisuuden oppimisympäristön projekteissa, oppilaskuntien toiminnassa jne.
-Yhteistyö tutkimus- ja yrityskumppaneiden kanssa
-Verkostoituminen kärkikoulujen kanssa Arjen tietoyhteiskuntahankkeessa