Kuninkaantien toimintaa 2010-11:
  • Hyviä kokemuksia jaetaan koulutuksissa, seminaareissa, kouluvierailuilla, omalla koululla.
  • Saman luokka-asteen tai aineen opettajat tapaavat ja suunnittelevat lukuvuoden toimintaa ja tvt:n käyttöä – yhteistyötä myös oppilaiden välillä.
  • Oppilaat otetaan mukaan suunnittelemaan yhteisiä tapahtumia.
  • Oppilaskuntien hallitusten tapaamiset
  • Projektipäivät järjestetään Kuninkaantien kouluilla kiertäen.