Kuninkaantien tavoitteet lukuvuodelle 2010-11:
 • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä lisätään.
  • Sähköistä opetusmateriaalia hyödynnetään opetuksessa.
  • Opettajat kouluttautuvat monipuolisiksi tvt:n käyttäjiksi.
  • Tieto-ja viestintätekniikkaa hyödynnetään oppilaiden eriyttämisessä.
 • Kouluilla olevaa osaamista jaetaan.
  • Oppilaiden osaamista siirretään kouluopetukseen.
 • Oppilasyhteistyö lisääntyy.
  • Alueen oppilaskuntien välinen yhteistyö lisääntyy.
  • Eri-ikäiset ja eri kouluista tulevat oppilaat tekevät aiempaa enemmän yhteistyötä.
 • Erilaisten oppimisympäristöjen, tilojen ja välineiden käyttö lisääntyy.
  • Jakomäessä sijaitsevien Kuninkaantien projektitilan ja Smartus-kentän tilojen ja välineiden käyttö tehostuu.
 • Kuninkaantien toiminta tulee näkyväksi huoltajille ja yhteistyökumppaneille.